Reanimatie Lisserbroek

Reanimatie Lisserbroek

AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR (AED)

 

Volgorde van handelen:

 

1.     Zorg ervoor dat het slachtoffer, de omstanders en uzelf veilig zijn.

·         Verdeel de taken als u met een tweede hulpverlener bent.

 

2.     Als het slachtoffer niet reageert en niet normaal ademt:

·         Laat iemand via 112 een ambulance bellen en de AED halen. Laat melden dat het om een reanimatie gaat. Als u alleen bent doet u dit zelf; hiervoor moet u misschien het slachtoffer alleen laten

 

3.     Begin direct de basale reanimatie.

                                  

4.      Zodra de AED er is.

·         Zet de AED aan en bevestig de elektroden op de ontblote borstkas. Als er een tweede hulpverlener bij is gaat deze door met de basale reanimatie. Sommige AEDs starten automatisch na het openen van de deksel.

·         Voer de gesproken/visuele opdrachten uit.

·         Zorg ervoor dat niemand het slachtoffer aanraakt als de AED het hartritme analyseert.

 

5a.   Bij een schokadvies:

·         Zorg ervoor dat niemand het slachtoffer aanraakt.

·         Druk op de schokknop zodra de AED dit adviseert. Een volautomatische AED geeft de schok zelf.

·         Volg de instructies van de AED exact op.

                                                                                

5b.   Bij geen schokadvies:

·         Hervat meteen de basale reanimatie met een hartmassage-beademingsverhouding van 30:2.

·         Volg de instructies van de AED exact op.

 

6.      Blijf de instructies van de AED opvolgen totdat:

·         Professionele zorgverleners de reanimatie overnemen;

·         Het slachtoffer normaal begint te ademen;

·         U uitgeput bent.