Reanimatie Lisserbroek

Reanimatie Lisserbroek

Laatste nieuws:

Door het inzetten van AED's zijn in de afgelopen maanden verschillende personen het leven gered, een prima resultaat.

Op donderdag 06 oktober 2011 is de AED met succes ingezet tijdens een coopertest bij de Spartaan in Lisse.

Door de hulp van mede lopers die konden reanimeren en met behulp van een AED is het gelukt om het slachtoffer

met een shock er weer bovenop te helpen, gelukkig was de ambulance ook snel terplaatsen.

AEDs voor Lisserbroek

Kwaliteit van leven na reanimatie vaak goed

Mensen die buiten het ziekenhuis gereanimeerd zijn en die de hartstilstand overleven, hebben een jaar daarna vaak een goede kwaliteit van leven. Dat blijkt uit het ‘ALASCA-onderzoek’ in Limburg en Noord Brabant. Dat is onder meer te lezen in het nieuwe boek ‘Hart- en vaatziekten in Nederland 2014’ van de Hartstichting.

In Nederland leven 1 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Jaarlijks krijgen zo’n 16.000 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Niet altijd is iemand daarvan getuige. Gemiddeld worden 7000 à 8000 van hen gereanimeerd. De meeste mensen overleven de hartstilstand en reanimatie niet maar wanneer dit wel het geval is, is de kwaliteit van leven over het algemeen goed. In onderzoeksgebieden in ons land is de overleving bijna 25%.

ALASCA studie

Binnen de ALASCA studie (Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest) die plaatsvond tussen 2007 en 2011, deden 112 patiënten mee aan nader onderzoek naar de kwaliteit van leven na reanimatie bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Twee weken, drie maanden en een jaar na de hartstilstand kregen zij diverse vragenlijsten voorgelegd.

Patiënten die deelnamen aan dit onderzoek waren ouder dan 18 jaar en hadden geen andere ernstige aandoening die hun levensverwachting kon beïnvloeden.

Kwaliteit van leven na reanimatie

Patiënten geven aan een jaar na de hartstilstand nog last te hebben van vermoeidheid (50%), emotionele problemen (29%) en symptomen van post-traumatische stress (29%).

Patiënten beoordelen hun kwaliteit van leven na een reanimatie over het algemeen als goed; als het gaat om het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of participatie in de samenleving scoren zij vergelijkbaar met de situatie vóór de hartstilstand. Bovendien is 72% van de patiënten die vóór de hartstilstand nog werkten, een jaar na die gebeurtenis weer terug aan het werk.

De gevonden cijfers zijn vergelijkbaar met eerdere studies en de internationale literatuur op dit vlak.

Voorwaarden succesvolle reanimatie

De Hartstichting werkt eraan dat het in héél Nederland mogelijk is dat omstanders binnen 6 minuten reanimeren, voordat professionele hulpverleners arriveren. De overlevingskans hangt namelijk direct samen met reanimatie door omstanders en de inzet van een AED, bij voorkeur binnen die 6 minuten. Ook de professionele zorg door het ambulancepersoneel en de behandelingen in het ziekenhuis zoals een koelingsprotocol en een dottertherapie, dragen bij aan de overlevingskans.

Hart- en vaatziekten in Nederland 2014

 

Lisse AED-proof in 2008

Brandweer rukt uit voor reanimaties