Reanimatie Lisserbroek

Reanimatie Lisserbroek

 

 

  Privacy Policy

1.1 In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Stichting Reanimatie Lisserbroek (hierna: Reanimatie Lisserbroek) omgaat met uw persoonsgegevens. Reanimatie Lisserbroek is gevestigd aan de Wilhelminastraat 57, 2161 PH te Lisse. Reanimatie Lisserbroek is bereikbaar via reanimatie.lisserbroek@quicknet.nl
1.2 Deze verklaring is aan u gericht en van toepassing op uw relatie met Reanimatie Lisserbroek als u uw persoonsgegevens aan Reanimatie Lisserbroek verstrekt.
2.1 Door contact met ons op te nemen, of deel te nemen aan onze lessen, kunt u bepaalde persoonsgegevens bij ons achterlaten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Uw naam, functie, en e-mailadres gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden of contact met u op te nemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het invullen van een contactformulier. Uw e-mailadres gebruiken wij verder om u onze nieuwsbrief te sturen, als u zich hiervoor heeft aangemeld. De website van Reanimatie Lisserbroek maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. In beginsel gebeurt dit alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
2.2 Reanimatie Lisserbroek verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en verkoopt deze niet door, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

3.1 Uw persoonsgegevens worden door Reanimatie Lisserbroek verwijderd: a) Zo snel mogelijk nadat u een verzoek heeft ingediend tot verwijdering. Als u verzoekt om verwijdering, is het mogelijk dat u onze diensten niet meer (optimaal) kan gebruiken; b) Zodra de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verkregen.

4.1 U kunt Reanimatie Lisserbroek bepaalde verzoeken doen ten aanzien van uw persoonsgegevens. a) U heeft het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat u onze lessen niet meer  kunt volgen en wordt u niet ge´nformeerd over de geldigheid van uw diploma. b) U heeft het recht te verzoeken tot correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
4.2 U kunt zich voor de uitoefening van uw rechten in punt 4.1 zowel fysiek als elektronisch tot Reanimatie Lisserbroek richten, met gebruikmaking van de gegevens zoals genoemd in punt 1.1.